Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4/2016 so với cùng kỳ năm trước. Công bố báo cáo tài chính quý 4 2016 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016. Thông báo nghỉ tết Âm Lịch 2017 Công bố kết quả BCTC của kiểm toán nhà nước năm 2015 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức THÔNG BÁO : V/v nghỉ lễ 2/9/2016 Họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công trình xây dựng