Chào mừng Đại hội Công đoàn lần thứ 5 ( 2017-2020)
Công ty Becamex BCE tổ chức hội thao kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1946 - 20/10/2017