Công Trình Nhà Xưởng YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM
Cong Trinh Nha Xuong Yokoham
Công trình : Nhà xưởng YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM

- Diện tích : 29.875 m²

- Vị trí : Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM

- Giá trị hợp đồng : 22.338.560.000 vnđ