Ngày: 02/04/2019
Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương vừa ký hợp đồng thi công công trình : Nhà xưởng Phú Đỉnh Giai đoạn II
Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương vừa ký hợp đồng thi công công trình : Nhà xưởng Phú Đỉnh Giai đoạn II - cụm Công nghiệp Thanh An - Dầu Tiếng Bình Dương giá trị Hợp đồng : 132.817.281.718 VNĐ. Thời gian thi công 6 tháng.
Tin nổi bật