Ngày: 25/11/2010
Du An Klh

 

THÔNG TIN PHỐ THƯƠNG MẠI

THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

THUỘC KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG

Loại bất động sản: Nhà phố liên kế để ở kết hợp với thương mại

Vị trí:   Nằm ngay lối vào Trung tâm hành chánh Bình Dương, Thành phố mới Bình Dương. Một Thành phố hội đủ các tiện ích tốt nhất phục vụ cho cuộc sống hiện đại như: Khu trung tâm hành chánh tập trung, Đại học quốc tế, Bệnh viện Quốc tế, Khu Công nghệ kỹ thuật cao, Trung tâm Tài chính, Văn hóa, Thể thao, ngân hàng, Văn phòng, Khu mua sắm…. Một không gian lý tưởng cho những ai có nhu cầu về nhà ở, kinh doanh tại chính căn nhà của mình.

              BẢN ĐỒ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÌNH DƯƠNG


 

            


         


      

 

 


  


 Du An Klh

 

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Du An Klh

BẢN ĐỒ PHÂN LÔ

Du An Klh

Hổ trợ: Liên kết với ngân hàng hổ trợ cho vay đến 70% trị giá căn nhà trong thời hạn từ 10 đến 15 năm.

Giá cả: Hấp dẫn, thanh toán linh hoạt, được chia thành nhiều đợt.

       Đợt 1: 30% trị giá hợp đồng được thanh toán trong vòng 2 năm, hai tháng thanh toán một lần.

       Đợt 2: 70% trị giá hợp đồng được thanh toán:

                Năm 2014: 20%

                Năm 2015: 20%

                Năm 2016: 30%

Thời gian tổ chức bán:  Thời gian đăng ký kể từ ngày .../… đến ngày ../../ 2009.

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG (BCC CO.)

Tình trạng pháp lý:

Hợp đồng nguyên tắc số: 165/DTMBD được ký ngày 10 tháng 08 năm 2009 giữa Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp) và Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương (BCC CO) về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho phần đất tại khu đô thị mới thuộc Khu Liên Hợp-Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương.

Quyết định số:1823/QĐ-UBND ngày 07 tháng 05 năm 2009 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Giao đất cho Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp) thực hiện dự án Khu đô thị mới thuộc Khu Liên Hợp-Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương.

Quyết định số:310/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới thuộc thuộc Khu Liên Hợp-Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương.

Quyết định số:2273/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2009 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới (khu 1: 709,6086 ha)  thuộc thuộc Khu Liên Hợp-Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương.


Ø
KHU A: 47 căn

Du An Klh

Hình ảnh phối cảnh khu A

Ø KHU B: 47 căn

Du An Klh

Hình ảnh phối cảnh khu B

Ø KHU C: 37 căn

Du An Klh

Hình ảnh phối cảnh khu C

Ø KHU D: 37 căn

Du An Klh

Hình ảnh phối cảnh khu D

Ø BẢN VẼ MẶT BẰNG - MẶT CẮT KHU A, B

Du An Klh

Mặt cắt - Khu A, B

Du An Klh

Mặt bằng tầng trệt - Khu A, B

Du An Klh

Mặt bằng tầng lửng - Khu A, B

Du An Klh

Mặt bằng lầu 1 - Khu A, B

Du An Klh

Mặt bằng lầu 2 - Khu A, B

Du An Klh

Mặt bằng sân thượng - Khu A, B

Ø BẢN VẼ MẶT BẰNG - MẶT CẮT KHU C, D

Du An Klh

Mặt cắt - Khu C, D
Du An Klh

Mặt bằng tầng trệt - Khu C, D

Du An Klh

Mặt bằng tầng lửng - Khu C, D

Du An Klh

Mặt bằng lầu 1 - Khu C, D

Du An Klh

Mặt bằng lầu 2 - Khu C, D

Du An Klh

Mặt bằng sân thượng - Khu C, D

BCC Co.

Tin nổi bật