Công bố Nghị quyết chia cổ tức Ngày: 06/01/2017

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 3 năm 2016 ngày 15/04/2016 của Công Ty CỔ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết chia cổ tức

THÔNG BÁO : V/v nghỉ lễ 2/9/2016 Ngày: 29/08/2016

Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông báo cho toàn thể nhân viên được nghĩ lễ 2/9/2016

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng BECAMEX BCE ... Ngày: 01/03/2016

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng BECAMEX BCE ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2015 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 01, 02 Ngày: 25/02/2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2015 NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2016/NQ-HĐQT NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2016/TT/HĐQT BECAMEX BCE ...