Khởi công xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Giai Đoạn II của Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Phú Đỉnh. Ngày: 11/12/2018

Lễ động thổ khởi công xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Giai Đoạn II của Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Phú Đỉnh.

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2018 Ngày: 22/10/2018

Công bố báo cáo Tài chính quý 3 năm 2018

Nghị quyết số 4 năm 2018 Ngày: 22/10/2018

Công bố nghị quyết số 4 năm 2018

Báo cáo Tài chính giữa năm năm 2018 Ngày: 15/08/2018

Báo cáo Tài chính giữa năm năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm Ngày: 26/07/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty