Công bố nghị quyết số 2 của HĐQT năm 2018 Ngày: 23/03/2018

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương công bố nghị quyết số 2 của HĐQT năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018. Ngày: 27/02/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018.

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT V/V tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Ngày: 27/02/2018

BecamexBCE công bố nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT V/V tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

BCTC quý 4/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 4 Ngày: 22/01/2018

Công ty Becamex BCE công bố BCTC quý 4/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 4