Thông tin dự án
Hình ảnh dự án

- Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) trúng thầu dự án Tokyo Binh Duong Garden City - Zone A

- Chủ đầu tư: BECAMEX TOKYU

- Địa điểm: Thành phố mới tỉnh Bình Dương.

image