Thông tin dự án
Hình ảnh dự án

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở CÔNG NHÂN BÀU BÀNG LÔ F113, LÔ F118
CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP (BECAMEX IDC)
ĐƠN VỊ HỢP TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH: CÔNG TY CP XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG ( BECAMEX BCE)
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: KDC ẤP 5, TT. LAI UYÊN, HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Lô F118 :

  • Diện tích đất                          : S= 13.030 m² 
  • Diện tích đã xây dựng      : S= 5.550 m² 
  • Diện tích xây dựng năm 2021: S= 7.480 m², 46 căn

Lô F113 :

  • Diện tích đất                          : S= 8.350 m² 
  • Diện tích đã xây dựng      : S= 3.000 m²
  • Diện tích xây dựng năm 2021: S= 5.350 m², 30 căn
image