Thông tin dự án
Hình ảnh dự án
Lễ động thổ khởi công xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Giai Đoạn II của Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Phú Đỉnh.
Địa điểm: Xã Thanh An - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương
Giá trị dự án: 21.711.000.000 vnđ.
Thời gian thi công 105 ngày.
image