Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương xin công bố thông tin :

BCTC hợp nhất năm 2022

Giải trình KQKD hợp nhất năm 2022