Thông tin dự án
Hình ảnh dự án
Ngày 18/02/2013, Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) đã ký hợp đồng thi công phần xây dựng nhà xưởng IMG VIETNAM FACTORY:
-   Dự án: Nhà máy công ty TNHH IMG VIET NAM
-   Chủ đầu tư: Công ty TNHH IMG VIET NAM
-   Mục tiêu và quy mô dự án: Sản xuất nội thất gỗ.
-   Địa điểm:  KCN Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
-   Tổng giá trị : 41 tỷ
-   Thời gian thi công  :  6 tháng

image