Thông tin dự án
Hình ảnh dự án
CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRUNG THẾ, HẠ THẾ & TRẠM ĐIỆN CỦA NHÀ XƯỞNG 1 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GỖ PHÚ ĐỈNH
Nhận thầu xây dựng công ty TNHH nội thất Phú Đỉnh giai đoạn 2
Địa điểm: Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 31, ấp Cần Giảng, xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Tình Bình Dương
Tiến độ thi công 65 ngày bao gồm : 45 ngày lập hồ sơ xin phép cấp điện , 15 ngày thi công
Ngày thi công : 20/02/2019
Ngày hoàn thành : 25/02/2019
Tổng cộng giá trị hợp đồng: 12.734.206.263 VNĐ ( Bằng chữ: Mười hai tỷ bảy trăm ba mươi bốn triệu hai trăm lẻ sáu ngàn hai trăm sáu mươi ba đồng)
image