Thông tin dự án
Hình ảnh dự án
Cong Trinh Nha May Cong Ty Tnhh Japan Forging
Cong Trinh Nha May Cong Ty Tnhh Japan Forging
Công Trình Nhà Máy Công Ty TNHH JAPAN FORGING
-   
Tổng diện tích mặt bằng    : 10.680m2
-   Tổng diện tích xây dựng : 
      +  Nhà xưởng :                       1800m2
      +  Nhà văn phòng :                  360m2
      +  Nhà xe :                              134m2
      +  Căn tin :                              150m2
      +  Nhà bảo vệ :                         17m2                     
      +  Hồ nước ngầm :                    50m2
      +  Nhà kho:                             250m2
Diện tích đất còn lại dùng làm đường nội bộ, sân bãi và các công trình phụ trợ khác.
Công trình do Công ty BCE thiết kế, khởi công vào đầu tháng 08/2012 và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2012.

image