Thông tin dự án
Hình ảnh dự án
Nha Xuong Ecs Electronics

Công trình : Nhà xưởng ECS - electronics(VIỆT NAM)

- Diện tích : 9.900 m2

- Vị trí : Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH ECS - electronics(VIỆT NAM)

- Giá trị hợp đồng : 10.850.000.000 vnđ


image