Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2021.

Xin mời quý cổ đông nội dung tải file TẠI ĐÂY