Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương vừa ký hợp đồng thi công công trình : Nhà xưởng Bàu Bàng Giai đoạn III - Khu Công nghiệp Bàu Bàng. Tổng giá trị Hợp đồng : 118.000.000.000 VNĐ. Thời gian thi công 5 tháng