Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 136 năm ngày quốc tế lao động 1/5 và tuyên truyền Chương trình số 57-CTr/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Bình Dương về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

   Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vân động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

   Nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường sức khỏe, quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho CNVC và người lao động; qua đó tăng cường hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và các tổ chjức đoàn thể chính trị - xã hội.

   Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BECAMEX BCE) đã tham gia giải bóng đá Mini CNVC - Lao động Thành phố Thủ Dầu Một 2022. Giải được tổ chức từ ngày 27/05/2022 đến ngày 05/06/2022.

   Một số hình ảnh khi tham dự giải của Công đoàn BECAMEX BCE: