Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương vừa tổ chức buổi học an toàn lao động vào ngày 29/03/2023 cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Đây là một hoạt động định kỳ được tổ chức hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn lao động của toàn bộ nhân viên trong công ty.

Theo thông báo của công ty, buổi học an toàn lao động sẽ bao gồm nhiều nội dung quan trọng như cách sử dụng các thiết bị bảo hộ, quy trình xử lý sự cố, cách phòng tránh tai nạn lao động và những trường hợp cấp cứu khẩn cấp.

Được biết, công ty Xây dựng và Giao thông Bình Dương luôn chú trọng đến việc đảm bảo an toàn lao động cho toàn bộ nhân viên trong quá trình làm việc. Để đạt được điều này, công ty đã đầu tư vào các thiết bị bảo hộ và tổ chức đào tạo cho nhân viên về kiến thức và kỹ năng an toàn lao động.

Đây được coi là một hành động có trách nhiệm của công ty đối với sức khỏe và an toàn của nhân viên trong quá trình làm việc. Sự quan tâm của công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương đến việc an toàn lao động cho nhân viên không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội.