Becamex BCE khởi công nhà ở thương mại khu công nghiệp đô thị Becamex Bình Phước