Thông tin dự án
Hình ảnh dự án
Địa điểm: Khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Bao gồm 4 lô đất : F113 ( 8350 m2), F118 (13030 m2), F102 (11358 m2), F103 (10196 m2)

Bảng chi tiết K BLOCK (10x30)
 


Bảng chi tiết K BLOCK (10x24)
 


Bảng chi tiết K BLOCK (10x23,2)
 

-Tổng số Block (10m x 30m) lơ F113:  22 Block.
-Tổng số Block (10m x 30m) lơ F118:  38 Block.
-Tổng số Block (10m x 24m) lơ F102:  21 Block.
-Tổng số Block (10m x 23,2m) lơ F102:  21 Block.
-Tổng số Block (10m x 24m) lơ F103:  19 Block.
-Tổng số Block (10m x 23,2m) lơ F103:  19 Block.
image