Thông tin dự án
Hình ảnh dự án
Địa điểm: ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Bảng chi tiết K BLOCK (10x30)
 
 

-Tổng số Block (10m x 30m) lô đất TDC-19:  61 Block.
 
image