Thông tin dự án
Hình ảnh dự án
Nhận thầu xây dựng công ty TNHH nội thất Phú Đỉnh giai đoạn 2
Địa điểm: Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 31, ấp Cần Giảng, xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Tình Bình Dương
Tiến độ thi công 180 ngày kể từ ngày xin phép xây dựng
Ngày thi công : 18/02/2019
Ngày hoàn thành : 18/08/2019
Tổng cộng giá trị hợp đồng: 132.817.281.718 VNĐ ( Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai tỷ tám trăm mười bảy triệu động hai trăm tám mươi mốt ngàn bảy trăm mười tám việt nam đồng)
image