Công ty Cổ phần Xây dựng & giao thông Bình Dương xin công bố NQ HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 10/08/2022 v/v thông qua chủ trương ký kết và thực hiện giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan.. Xin mời quý Cổ đông Tải file đính kèm bên dưới, Xin cám ơn.

Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT