Thông tin dự án
Hình ảnh dự án
Trung Tam Thuong Mai Khu Lien Hop
Công trình : Trung Tâm Thương Mại Khu Liên Hợp

- Diện tích : 4.770m2

- Vị trí : Khu Liên Hợp Tỉnh Bình Dương

- Chủ đầu tư : Công ty Đầu tư và phát triển Công Nghiệp BECAMEX IDC Corp.

- Giá trị hợp đồng : 7.659.000.000 vnđ

image