Ngày 08/03/2018 ông ty Cổ phần Xây dung & Giao thông Bình Dương tổ chức cuộc thi nấu ăn đón mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ